Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / 2019-2020 / Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
Sobota - 28 maja 2022 Augustyna, Ingi, Jaromira      "Miłość nie potępia - miłośc oczyszcza i dźwiga". Henryk Ibsen - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Patron szkoły
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2016-2017 GIM
- 2017-2018
- 2018_2019
- 2019-2020
- wyszukiwarka

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

„Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. św. Ojca Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF”
Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu wzięła udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. W tym roku przypada wyjątkowa-30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa.

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Zdrugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane,ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach,dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyły się także placówki edukacyjne w Polsce. Setki szkół i przedszkoli zdecydowały się uczcić 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Do akcji przystąpiła także Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu, nauczyciele na godzinie wychowawczej przybliżyli uczniom tematykę związaną Konwencją o prawach dziecka. Punktem kulminacyjnym był apel, podczas którego zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego podsumował przeprowadzone działania i podkreśli, że ten dzień ma przypominać wszystkim dorosłym, że każde dziecko ma niezbywalne prawo, zapisane w Konstytucji RP i Konwencji o prawach dziecka do tego, aby było otoczone miłością, aby było wychowywane w poczuciu bezpieczeństwa, bez krzyku i przemocy. Dzięki działaniom członków Samorządu Uczniowskiego i ich opiekunów udekorowane zostały sale i hol szkoły w niebieskie balony i elementy dekoracyjne. Uczniowie w tym dniu ubrali się na niebiesko.

Pani Dyrektor Krystyna Dąbrowska podsumowała: „Szkoła dba o to, by każdy uczeń miał świadomość, jakie prawa mu przysługują i mógł świadomie z nich korzystać. Dziecko świadome swoich praw potrafi obronić się przed przemocą, krzywdzeniem i zwrócić się do instytucji, które powinny mu pomóc”.

SP Podegrodzie


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP