Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / 2019-2020 / „SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO”
Sobota - 28 maja 2022 Augustyna, Ingi, Jaromira      "Miłość nie potępia - miłośc oczyszcza i dźwiga". Henryk Ibsen - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Patron szkoły
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2016-2017 GIM
- 2017-2018
- 2018_2019
- 2019-2020
- wyszukiwarka

„SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO”

Nasza Szkoła w roku szkolnym 2018/2019 przystąpiła do realizacji projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa mającego na celu uzyskanie Certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. Szkolni koordynatorzy w osobach Anita Karpierz, Iwona Sasak i Maria Owsiak opracowali potrzebną dokumentację. 26.03.2019r. odbyło się spotkanie szkolnych koordynatorów, partnerów (przedstawicieli: Ochotniczej Straży Pożarnej w  Podegrodziu, Ośrodka Zdrowia w Podegrodziu, Fundacji „Bezpiecznie do Celu” i  Komisariatu Policji w Starym Sączu) z koordynatorem na Sądecczyźnie asp. szt. Barbarą Leśniak z Komisariatu Policji w Nowym Sączu. Partnerzy z dużym zaangażowaniem włączyli się w działania projektowe, realizując zaplanowane działania, których odbiorcami są uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami. Głównym celem założonych zadań jest edukowanie uczniów ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole, jak i poza nią oraz promowanie zagadnień szeroko pojętego bezpieczeństwa.  27 maja 2019r.  zespół certyfikujący z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie wizytował naszą szkołę w zakresie realizacji zadań ujętych w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa - „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Na posiedzeniu zespołu certyfikującego projekt, w oparciu o zapisy Regulaminu nadawania Certyfikatu, zespół certyfikujący wniósł o przyznanie Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"- Edycja 2019 – 2021, dwunastu placówkom oświatowym, w tym naszej szkole.
Uroczyste wręczenie Certyfikatu nastąpiło 05.11.2019r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. W tym wyjątkowym dla szkoły dniu, do Krakowa udała się liczna delegacja: dyrektor szkoły Krystyna Dąbrowska, jeden z szkolnych koordynatorów Anita Karpierz, Zespół „Małe Podegrodzie” z opiekunem Małgorzatą Liber oraz władze Gminy Podegrodzie w osobach wójta Gminy Podegrodzie Pana Stanisława Banacha oraz z –ca wójta Pana Stanisława Mazura. Na specjalne zaproszenie organizatorów gali Zespół „Małe Podegrodzie” przygotował wiązankę tańców i pieśni Podegrodzkich, które zaprezentował przed znamienitymi gośćmi oraz innymi zaproszonymi szkołami, stwarzając możliwość poznania tradycji i kultury naszego pięknego regionu.
Po części artystycznej został odczytany protokół posiedzenia Zespołu Certyfikującego i uroczyste wręczenie placówkom certyfikatów przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP