Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / 2019-2020 / Wybory samorządowe w naszej szkole
Sobota - 28 maja 2022 Augustyna, Ingi, Jaromira      "Miłość nie potępia - miłośc oczyszcza i dźwiga". Henryk Ibsen - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Patron szkoły
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2016-2017 GIM
- 2017-2018
- 2018_2019
- 2019-2020
- wyszukiwarka

Wybory samorządowe w naszej szkole

Nowy rok szkolny – nowy Samorząd Uczniowski
Demokratyczne wybory do samorządu szkolnego 2019/2020 już za nami. Wychowankowie naszej szkoły uczą się zasad demokracji zarówno w teorii jak i w praktyce. W dniu 16 września uczniowie  klas IV- VIII SP mogli oddali swój głos na wybranego kandydata. Na porządkowym apelu nasi kandydaci prezentowali swój program, zachęcając uczniów do oddania na nich swojego głosu.
Wybory do samorządu uczniowskiego odbyły się, zgodnie z zasadami demokratycznymi, w sposób: tajny, bezpośredni, powszechny, równy. Komisja wyborcza przeliczyła głosy i stwierdziła ważność wyborów.
W czasie zebrania 17 września 2019 roku została ukonstytuowana nowa Rada Samorządu i powołany Rzecznik Praw Ucznia.


Przewodniczący – Oskar Stachoń
Z-ca przew. – Jakub Bochenek
Skarbnik – Mateusz  Bugno
Sekretarz – Bartłomiej Pióro


Przewodniczący sekcji:
Sekcja redakcyjna: Beata Świechowska, Julia Kapusta
Sekcja nauki: Paulina Horowska, Paweł Sasak
Sekcja imprez: Natalia Golonka
Rzecznik Praw Ucznia – Sandra Jaskółka


Społeczności szkolnej dziękujemy za pełne skorzystanie z czynnego prawa wyborczego, co potwierdza, że sprawy szkoły nie są obce naszym uczniom. Mamy nadzieję, że w przyszłości staną się oni świadomymi i odpowiedzialnymi obywatelami naszego państwa.

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP