Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / 2017-2018 / Wyjątkowy sukces Marka Bugno
Sobota - 28 maja 2022 Augustyna, Ingi, Jaromira      "Miłość nie potępia - miłośc oczyszcza i dźwiga". Henryk Ibsen - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Patron szkoły
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2016-2017 GIM
- 2017-2018
- 2018_2019
- 2019-2020
- wyszukiwarka

Wyjątkowy sukces Marka Bugno, ucznia kl. IIId oddziału gimnazjalnego  Szkoły Podstawowejim.św. Ojca Stanisława Papczyńskiego  w Podegrodziu.

    

 

 Tematyką tegorocznego prestiżowego Małopolskiego  Konkursu Historycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie była ,,Polska w dobie królów elekcyjnych (1573-1795) na tle wydarzeń z historii powszechnej”. Konkurs ten, jak każdego roku, miał na celu popularyzowanie wiedzy historycznej wśród uczniów, zachęcanie do poznawania historii własnej Ojczyzny na tle dziejów powszechnych, doskonalenie umiejętności historycznych oraz kształtowanie postaw patriotyzmu i poszanowania dla dziedzictwa cywilizacyjnego różnych kręgów kulturowych.


      Składał się z trzech etapów : szkolnego , rejonowego i wojewódzkiego. Uczniowie musieli zapoznać się z bardzo wymagającą i obszerną literaturą , w tym książkami ,,Historia Europy  , Czasy  nowożytne, Wieki XVI-XVIII”  pod redakcją Antoniego Mączaka czy ,,Boże Igrzysko tomI, Życie i śmierć Rzeczypospolitej i Litwy (1569-1795)”pod redakcją Normana Davisa . Uczeń  Marek Bugno bez większego trudu przechodził zwycięsko  przez kolejne etapy konkursu, zdobywając wysoką ilość pkt. w każdym z nich. W etapie szkolnym uzyskał 98/100 pkt., w rejonowym 97/100 pkt., a w wojewódzkim etapie konkursu90/100 pkt., zdobywając tym samym pierwsze miejsce wśród8  laureatów.


    Warto dodać ,że było 95 uczestników etapu wojewódzkiego, a tylko 8 laureatów . Dowodzi to wysokiej wiedzy i umiejętności zwycięzców. Uczeń Marek Bugno jest pasjonatem historii ,ma ogromną wiedzę historyczną , którą chce poszerzać w średniej szkole a potem na studiach , aby wykorzystać ją w przyszłej  karierze zawodowej. Zwycięstwo zapewniło uczniowi możliwość wyboru szkoły na terenie całej Polski na zasadzie pierwszeństwa, otrzymuje również dodatkowe punkty na świadectwie,  a także jest zwolniony z egzaminu gimnazjalnego z historii i wos-u. Opiekunem merytorycznym ucznia była mgr Halina Iwan.


 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP