Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / 2016-2017 GIM / Konferencja
Sobota - 28 maja 2022 Augustyna, Ingi, Jaromira      "Miłość nie potępia - miłośc oczyszcza i dźwiga". Henryk Ibsen - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Patron szkoły
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2016-2017 GIM
- 2017-2018
- 2018_2019
- 2019-2020
- wyszukiwarka

Konferencja w Krakowie: „Samorząd uczniowski start-upem aktywności obywatelskiej”.


5 grudnia 2016 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się konferencja „Samorząd uczniowski start-upem aktywności obywatelskiej”. Organizatorami wydarzenia byli Marszałek Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie.
W konferencji wzięli udział opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. św. Ojca Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu – Małgorzata Janur oraz Agata Nawojowska.
Prelegentów i uczestników konferencji przywitał Przewodniczący Zarządu Regionu, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Grzegorz Lipiec. Podkreślił, że samorząd uczniowski stanowi swoisty start-up do rozbudzenia potrzeby aktywności obywatelskiej wśród młodzieży.
Pierwszym prelegentem był Jan Mela, najmłodszy w historii zdobywca dwóch biegunów Ziemi w ciągu jednego roku, założyciel Fundacji „Poza Horyzonty”, mówca i motywator. W swoim wystąpieniu pt. „Stań się liderem samym dla siebie, a ludzie za Tobą podążą” zwracał uwagę, że osiągnięcia człowieka stanowią sumę splotów wielu zdarzeń w życiu. Mają  one wpływ na formowanie naszego charakteru. Mówił również, iż należy przekraczać samego siebie, aby odnieść sukces. Wg niego ograniczenia fizyczne nie są przeszkodą, trudniejszym wydaje się walka z samym sobą i własnymi słabościami. Jeśli uda się tę walkę wygrać, wtedy człowiek staje się zwycięzcą.
Kolejne wystąpienie przypadło w udziale księdzu Jackowi Stryczkowi duszpasterzowi akademickiemu, prezesowi Stowarzyszenia Wiosna oraz inicjatorowi „Szlachetnej Paczki”, a także „Akademii Przyszłości”, duszpasterzowi ludzi biznesu i wolontariatu w Małopolsce. W swoim wykładzie pt.„Wiem, kim jestem, ale nie wiem kim mogę się stać, czyli o nieprawdopodobnych możliwościach rozwoju, które w sobie mamy”  przekonywał, że wychowuje i uczy pokolenia młodych (duchem) ludzi. Zachęcał, aby uczniom prezentować odpowiednie wzorce, które będą dla nich na tyle atrakcyjne, że dadzą się wprost im uwieść. Poprzez to zrozumieją zamysł, jakim jest pomoc potrzebującym i z wielkim zaangażowaniem włączą się w społeczne akcje.
Następnym prelegentem był Michał Tragarz, koordynator programu Samorząd uczniowski w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Podał informacje nt. „Partycypacji uczniowskiej jako podstawie samorządności”.
Drugą część konferencji rozpoczęli pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej z Krakowa: Anna Walska-Golowska i Karol Baranowski. W wystąpieniu „Biblioteka pedagogiczna wobec współczesnych wyzwań i potrzeb edukacyjnych” zwrócili uwagę na istotną rolę wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauczaniu. Zapoznali zebranych z obszarami działalności PBW w zakresie wspomagania nauczycieli różnego rodzaju szkół i placówek oświatowych.
Przykładami dobrych praktyk w zakresie samorządności uczniów podzielili się z uczestnikami konferencji: opiekunka samorządu uczniowskiego z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Pielgrzymowicach wraz z jego przewodniczącą, uczniowie z Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio w Krakowie, wicedyrektor Zespołu Szkół w Jerzmanowicach. Zaprezentowali ciekawe inicjatywy, opowiadali o swoich doświadczeniach związanych z pracą w tej strukturze.

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP