Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / 2016-2017 GIM / W Senacie RP
Sobota - 28 maja 2022 Augustyna, Ingi, Jaromira      "Miłość nie potępia - miłośc oczyszcza i dźwiga". Henryk Ibsen - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Patron szkoły
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2016-2017 GIM
- 2017-2018
- 2018_2019
- 2019-2020
- wyszukiwarka

Wzory osobowe godne naśladowania – gimnazjaliści
z Podegrodzia w Senacie RP


24 października 2016 r. w Senacie RP (w sali im. Władysława Raczkiewicza) odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone prezentacji książki pt. „Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej”, która właśnie się ukazała. Redaktorami naukowymi tego wydawnictwa są prof. Krystyna Chałas i ks. prof. Adam Maj z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Prof. Urszula Ostrowska wygłosiła interesujący wykład pt. „Człowiek w świecie wartości, wartości w życiu człowieka”. Podkreśliła szczególny status ludzkiego bytu. Zwróciła uwagę, że istota ludzka stanowi kompozycję ciała, ducha, woli i intelektu. Mówiła również o aksjologicznym, wielobarwnym portrecie człowieka. Współczesny człowiek dryfuje między antynomiami – „być” i „mieć”, stale musi dokonywać wyborów, oscylować między dobrem a złem.
Swoje refleksje na temat wychowania w duchu ponadczasowych ideałów przedstawiła również Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Teresa Wargocka.
Podczas gali wręczono również statuetki dla uczniów – wzorów godnych naśladowania, jak również dla nauczycieli – autorów prac o swoich podopiecznych. Biografie zostały zebrane i umieszczone w książce pt. „Młodzież jakiej nie znacie. Wzory osobowe godne naśladowania”, która powstała pod kierunkiem prof. Krystyny Chałas. Dwie prace o uczniach z gimnazjum w Podegrodziu znalazły się w tejże publikacji.
Dwóch uczniów z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. św. Ojca Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu odebrało nagrody z rąk pani minister Teresy Wargockiej.
Nauczycielka języka polskiego p. Agata Nawojowska napisała biografię swego ucznia – Grzegorza Szabli, który obecnie jest uczniem klasy III gimnazjum. Mottem stały się słowa Dawny Markovej:
„Dzieci przychodzą na świat,
Każde z własną niepowtarzalną iskierką.
My, ich rodzice, nauczyciele jesteśmy
Strażnikami tego ognia….
Niepowtarzalność, indywidualność
Młodych ludzi musi być
Szanowana i rozwijana”.
Chłopiec działa na wielu polach: bierze udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, tematycznych, z pasją rozwija swe zainteresowania. Oprócz działalności naukowej podejmuje służbę na rzecz osób będących w potrzebie, angażuje się w twórcze budowanie wartości kultury oraz poświęca swój czas dla rozwoju swojej parafii – Olszanki.
Pani Małgorzata Porębska – Turek przedstawiła sylwetkę swej córki Patrycji, która w czerwcu 2016 r. ukończyła gimnazjum w Podegrodziu, a obecnie jest uczennicą jednego z krakowskich liceów. Patrycja, podobnie jak Grzegorz, jest osobą o wielu talentach. Potrafi z zaangażowaniem pokonywać wszelkie trudności w drodze do celu. Cechuje ją niezwykła ciekawość świata, otwartość na drugiego człowieka. Nauczycielka historii Teresa Kulak, która przyczyniła się również do powstania biografii, przyznaje, że praca z uczennicą podczas przygotowań do Małopolskiego Konkursu z Historii była czystą przyjemnością.
Autorzy prac o wzorach osobowych godnych naśladowania również zostali wyróżnieni i odebrali statuetki z rąk pani minister Teresy Wargockiej, a także kapelana Prezydenta Polski – ks. Zbigniewa Krasa.
Słowa do zebranych skierował także senator Łukasz Mikołajczyk, dziękując pedagogom za trud włożony w przygotowanie biografii uczniów, które mogą stać się inspiracją dla młodych ludzi. Podkreślił również ogromną rolę młodzieży w budowaniu świata i szerzeniu dobra.


 

 

 

 


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP