Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / 2016-2017 GIM / Archipelag Skarbów 2016
Sobota - 28 maja 2022 Augustyna, Ingi, Jaromira      "Miłość nie potępia - miłośc oczyszcza i dźwiga". Henryk Ibsen - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Patron szkoły
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2016-2017 GIM
- 2017-2018
- 2018_2019
- 2019-2020
- wyszukiwarka

Archipelag Skarbów

5-6 października 2016r. młodzież z klas drugich i trzecich brała udział w projekcie z dziedziny  profilaktyki ryzykownych zachowań. Zajęcia prowadzone przez specjalnie przygotowanych trenerów  dotyczyły umiejętności radzenia sobie z emocjami w trudnym wieku dojrzewania, kształtowania hierarchii wartości, zagrożeń płynących ze świata mediów, poszukiwania pozytywnych wzorców, pierwszych uczuciowych fascynacji.
Podczas spotkań posługiwano się bogatym materiałem w postaci prezentacji, wypowiedziami znanych z
ekranu osobowości, statystykami i mądrymi sentencjami. Przeprowadzano rozmowy z uczestnikami i  konkursy tematyczne. Prowadzący umieli nawiązać kontakt z młodzieżą mimo że tematyka była trudna, bo  ciężko jest mówić o własnych emocjach i doświadczeniach zwłaszcza wobec kolegów.
Szkoleniem zostali objęci również nauczyciele i rodzice.

 

 

 

 

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP